SON EKLENEN YAZILARIM

Kilis’li Kubatoğlu Süleyman Paşa kimdir?

10580258_417587965046389_4067333276063121675_nKilis’li Kubatoğlu Süleyman Paşa kimdir?

Ezher talebelerinden Kubatoğlu Süleyman. Bugün bu coğrafya”da her türden savaş, yıkıcılık ve saldırıya karşı bu halk kendi bayrağına, din”ine ve devletine sahipse; bunu “ya istiklal ya ölüm” diyen Kilis”li Süleyman”lara borçludur.

Millet bağımsızlığı ve geleceği uğruna kendini feda eden evlatlarını, hiç bir zaman tarihin tozlu sayfaları arasında unutmaya terk edemez. Özgürlüğün ve bağımsızlığın göstergesi de Kilis”li Süleyman gibilerin milletlerinin özgürlüğüne ve bağımsızlığına yönelen tehditlere karşı gösterdiği tepki ile ölçülür.

Peki kimdir Kubatoğlu Süleyman

Osmanlı Devleti’nde Emperyalizme Karşı Bıçağı İlk Çeken Şehiddir.

Meşhur Fransız Generali Napolyon 1396”dan itibaren yaklaşık 400 yıldır dost görünen Fransa”nın gerçek yüzünü 1798 yılında Osmanlı topraklarına saldırarak göstermiş olur.Bu süreç içinde de devamlı Osmanlı ordularını bozguna uğratır. Daha sonra Fransa”da vuku bulan olaylar Napolyon”u Fransa”ya dönmeye mecbur eder. Bonapart başkumandanlığı, generallerinin en değerlisi olan Kleber”i bırakır. İngiltere”nin bazı oyunları yüzünden önceden varılan anlaşmalar uygulanmaz ve General Kleber Osmanlı Sadrazamı komutasındaki orduyu yener. Kleber”e karşı yapılan çeşitli saldırılar sürekli Osmanlı kuvvetlerinin yenilgisiyle sonuçlanır. Ancak Süleyman Bey adlı 24 yaşındaki Kilis”li bir Türk”ün Kleber”i Kahire”deki sarayda güneşlenirken hançerleyip öldürmesi sonucu Fransızlar Kilis”li Süleyman”a önce ateşle işkencenin her türlüsünü yaptıktan sonra, bu vatan evladını şehit ederler. Sonra da Osmanlı topraklarında sürdürdükleri 3 yıl, 2 aylık işgali sona erdirmek zorunda kalarak defolup giderler.

Aradan yıllar geçer, Napolyon önce düşmanlarını yenerek kahraman olur, sonra yenik bir diktatör olarak sürgün edilir nihayetinde de ölür. Mısır, Osmanlı yönetiminden çıkar sonra da Osmanlı İmparatorluğu dağılır. Kilisli Süleyman”da tarihin tozlu sayfaları arasında iki satırlık olsa da, onurlu yerini alır.

Descargar musica